Kanuni Düzenlemeler

Değerli Müşterilerimiz;

01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun ile ilgili uygulama yönetmeklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu kanun Ticari Elektronik İletileri de düzenlediği için 01 Mayıs 2015 tarihi itibari ile bu çerçevede dikkat edilmesi gereken hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

Hangi Toplu Mesajlaşma gönderimleri bu kanun kapsamındadır ?

Kanun ve Yönetmelik Ticari Elektronik İleti ve Ticari İletişimi aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticarî amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler.

Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, meslekî veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişim.

Mevcut Veritabanımı gönderime devam edebilir miyim ? Hangi şartlarda kullanabilirim ?

Yönetmeliğin 13 (1) Maddesine istinaden (Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet temini ilişkisi olması kaydıyla, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerinin alınması ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu kabul edilir) ve bu durumun ispat yükümlülüğü gönderende olmak koşuluyla mevcuttaki veritabanlarına gönderime devam edebilirsiniz.

1 Mayıs 2015’ten sonra gönderdiğim ticari iletilerin içeriğinde değişiklik yapmam gerekiyor mu?

Evet gerekiyor. Kanun ve yönetmelik gönderilen ticari iletilerde tüketiciye reddetme hakkı ve gönderilen iletinin içeriğinin hangi konuyla ilgili olduğunu başlangıçta belirtme zorunluluğu getiriyor. Bu nedenle göndereceğiniz ticari iletişim mesajlarının içeriğinde aşağıdaki örneklerde olduğu gibi bir takım zorunlu bilgileri vermek durumdasınız. Zorunlu alanlar kırmızı ile belirtilmiştir.

ÖRNEKLER :

Gönderen : ABCD
(Gönderen bilgisi mutlaka yaptığınız işin iştigal konusuyla ilgili olmalıdır ya da markanızı temsil etmelidir) Mesaj Metni :
(Mesaj metninin başında aşağıdaki gibi içeriğin ne ile ilgili olduğu belirtilmelidir. KAMPANYA / TANITIM / DUYURU / BİLGİLENDİRME gibi)

KAMPANYA: Değerli Müşterimiz 10 Mayıs tarihine kadar mağazalarımızdan yapacağınız alışverişlerde her 100 TL’lik alışverişe XYZ hediye. Bilgi için :www.abcd.com.tr Çıkmak için : ABCD yazıp 08505400435’e gönderin.
(Bilgi için linkinde kampanya şartlarını belirten bilgiler olmalıdır)

KAMPANYA: Beklenen % 50 ABCD indirimi başladı. Mağazalarımıza bekliyoruz. Çıkmak için : ABCD yazıp 08505400435’e gönderin.

TANITIM: Değerli müşterimiz Anneler gününe özel yeni ürünlerimizi tüm mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çıkmak için : ABCD yazıp 08505400435’e gönderin.

DUYURU : Değerli müşterilerimiz Capitol Şubemiz 10 Mayıs tarihi itibari ile hizmetinizde.Çıkmak için : ABCD yazıp 08505400435’e gönderin.

BİLGİLENDİRME: Değerli müşterimiz onarım için mağazamıza bıraktığınız kolyeniz hazırdır. Dilediğinizde Capitol mağazamızdan alabilirsiniz.

BİLGİLENDİRME: Değerli müşterimiz aracınızı bakım zamanı gelmiştir.

(Bilgilendirme mesajlarında satışa özendirici bilgiler olmamalıdır)

Müşterime vazgeçme hakkını başka yöntemlerle sağlayabilir miyim ?

Mevcut yönetmelik; vazgeçme hakkını hangi kanal ile müşteriyle iletişime geçiyorsanız o yöntemle ve ÜCRETSİZ olarak bu hakkın sağlanmasını ön görüyor. İlerleyen zamanlarda bir değişiklik olmaz ise vazgeçme hakkını SMS ile sağlamanız gerekir. (Bu konuyla ilgili bir değişiklik olduğunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.)

Müşterime vazgeçme hakkını sağlayacağım kısa SMS numarasını nasıl elde edebilirim ?

Bu konuda bir hazırlık yaptık sizin için. İnnomobil’e ait olan 08505400435 (3 Operatör) kısa numarasını firmanıza ait bir KEYWORD ile kullanabilirsiniz. (Maliyetler için lütfen kurumsal satış yöneticiniz ile iletişime geçiniz. bilgi@goldmesaj.com.tr)

1 Mayıs 2015’ten sonra ticari ilişki kuracağım yeni müşterilerimden nasıl izin alacağım ?

Müşterilerinizden alınacak onaylar yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Onaya ilişkin ispat yükü firmaya ait olup, bu onay aşağıdaki şekil ve esaslara tabidir:

a) Yazılı olarak alınan onayda, onayı verenin imzası aranır.
b) Elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olması zorunludur. Alıcının sessiz kalması durumunda onay isteği zımni olarak reddedilmiş sayılır.
c) Onayın ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla alındığı ibaresine onay içeriğinde açıkça yer verilir.
ç) Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir.
d) Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dâhil edilmeden ayrı bir şekilde alınır.
e) Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır.
f) İnternet bankacılığı gibi kişisel bilgilerin ancak doğrulanarak girildiği elektronik ortamlarda onay için yeniden doğrulama şartı aranmaz.
g) İş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz. Bu gerçek veya tüzel kişiler onayda ayrı ayrı gösterilmek zorundadır.
ğ) Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendisine ait olan mal veya hizmetle sınırlı kalmak kaydıyla, bir sözleşmeye bağlı olarak faaliyette bulunan bayi işletme ve özel yetkili işletmelere içerikte yer vererek de kullanabilir.
h) Elektronik ortamlarda alınacak onaylarda onay metni içerisinde olumlu irade beyanını gösteren ibare, önceden işaretlenmiş bir şekilde yer alamaz.

1 Mayıs 2015’ten sonra onay gerektirmeyen gönderimler var mı?

Aşağıdaki durumlardaki gönderimler için onay gerekmez.

(1) Temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik olarak; alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla hizmet sağlayıcıya elektronik iletişim adresini vermesi halinde, bu tür ticari elektronik iletilerin gönderilmesi için ayrıca onay alınmaz.
(2) Hizmet sağlayıcı tarafından, bir mal veya hizmetle ilgili alıcının bilgi talebi üzerine gönderilen ticari elektronik iletide, talep edilen bilgilerle sınırlı kalmak kaydıyla önceden onay şartı aranmaz.
(3) Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizmetler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

B2B bir iş yapıyorum tacirlere ve esnaflara ticari ileti gönderiyorum onay almam gerekir mi ?

İleti gönderilecek alıcıların esnaf veya tacir olması halinde, bunlara önceden onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilebilir. Esnaf ve tacirlerin reddetme hakkını kullanmaları halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Ayrıca gönderilen iletilerde yukarıda belirtilen gönderim şartlarına uyulması şartı aranır.